ساختمان با حفاظ شاخ گوزنی دماوند ساختمان با حفاظ شاخ گوزنی دماوند دارای شکل ها و طرح های گوناگونی میباشند یکی از انواع آن حفاظ شاخ گوزنی است که از نگاه کردن به مدل شاخ های گوزن طراحی شده است. در واقع ارتفاع این حفاظ ها متناسب با محل ساختمان ها […]

Open chat